דילוג לתוכן העמוד (מקש קיצור 2) מעבר לעמוד הבית (מקש קיצור 1) הצהרת נגישות (מקש קיצור 0)

תקנות נגישות באירועים וכנסים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005, מחולל מהפכה בתחום שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה,
על ידי קביעת חובה להנגשת מקומות המיועדים לשימוש הציבור הרחב, והפיכתם לזמינים לכל.
החוק נועד לסלק מגבלות ומכשולים פיזיים הקיימים כיום ומקשים על השתלבות אנשים עם מוגבלות בחברה.

נגישות אירועים לאנשים עם מוגבלויות

מקום ציבורי :
– אולם הרצאות, מרכז כנסים, אולם שמחות, גן אירועים, מרכז קהילתי, מועדון או כל מקום המשמש להתכנסות.
– בית קולנוע, תיאטרון, אולם מופעים, דיסקוטק, אצטדיון או כל מקום המשמש למופעים ולבידור, באופן קבוע או זמני.
– גן, גן חיות, גן שעשועים, פארק, או כל מקום אחר המשמש לבילוי ופנאי.

מקום ציבורי חדש יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות ויבוצעו בו התאמות נגישות:
א. הנגשת צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים אחרים בשטח המקום הציבורי החדש ולרבות הנגשת המעברים ממקומות החניה.
ב. הקצאת מקומות חניה לאנשים עם מוגבלות, מכלל מקומות החניה הקיימים או המתוכננים, לפי העניין, במקום הציבורי החדש.
ג. לגבי סוג של מקום ציבורי חדש, כולו או חלקו לעניין מעלית, או התאמת נגישות אחרת, עלותה גבוהה- אם ביצוע התאמת הנגישות יטיל נטל כבד מדי בהתחשב, בין היתר, בגודל המקום הציבורי החדש, היקף השירות המיועד להינתן בו וייעודו, וכן היות המקום הציבורי חלק ממקום ציבורי קיים או תוספת לבניין קיים.

מי שחייב בהתקנת התאמת נגישות, במקום ציבורי חדש, יהיה פטור מביצוע אותה התאמת הנגישות אם נקבע כי מתקיים אחד מאלה:
א. ההתאמה אינה ניתנת לביצוע מסיבות הנדסיות ומומחה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה אישר זאת.
ב. הפטור מתחייב על מנת למנוע פגיעה מהותית באופיו המיוחד של המקום, עקב ייחודו בשל ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע.
ג. לעניין מעלית או התאמה שעלותה גבוהה- עלותה תטיל נטל כבד מדי בהתחשב, בין היתר, בסוג המקום, היקף הפעילות העתיד להינתן במקום לרבות היקף האוכלוסיה שתידרש למקום.
ד. לעניין היתר לתוספת או לשינוי בבניין קיים- היא מחייבת שינוי יסודי במהותו של המקום שאו השירות הניתן בו.

* מקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום, תחול על המפעיל או המחזיק של המקום הציבורי חובה לשלם בעד חניה במקום האמור, בשל האדם עם המוגבלות, ככל שנדרש לאדם כאמור מקום חניה, לעניין סעיף זה.

 

טיפים לנגישות אירועים וכנסים

 

לחוק במלואו
054-6480665