הפגנת החירשים

במהלך שנת 2002, קיימו החירשים שביתת מחאה היסטורית מול משרדי הממשלה בי"ם.
שביתה זו נמשכה כ-39 ימים, עד לחתימת הסכם שבו התחייבה הממשלה על "סל תקשורת" לחירשים:
הקמה ותקצוב שוטף לתחנת ממסר-מוקד תקשורת on line, המסייע בתקשורת לחירשים בפנייה טלפונית לגורמים שונים.
הגדלת שעות תרגום.
סיוע ברכישת ציוד תקשורת ועוד.

deaf demonstration-erev chadash interview

הפגנת החירשים מול הכנסת וריאיון בערב חדש

הפגנת החירשים, מן התקשורת

במהלך שביתת החירשים בשנת 2002, קיימו החירשים הפגנה מול הכנסת.
לפניכם ריאיון עם מוביל המאבק אהרון עייני יו"ר אגודת החירשים, בליווי התרגום של סמי סירואה.

להמשך קריאה