הנגשת כנס בילאומי-מאשרור ליישום בישראל

גלרייה, גלריית פתרונות נגישות - אין תגובות
Accessibility Conference. Ratification for implementation - in Israel. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities