תרגומים בערוצים השונים

מן התקשורת, תרגום בטלוויזיה - אין תגובות
chanel 10 buble 5

כדי לראות את התמונות בבהירות רצוי להקליק עליהם.